تغذیه و سلامتی

به مرجع تخصصی پزشکی خوش آمدید.

مزایا و معایب رژیم کتوژنیک

۱,۷۸۵ بازديد

از مقالات دکتر فرزاد روشن ضمیر متخصص تغذیه و رژیم  درمانی رژیم آنلاین آردایت  https://rdiet.ir/

درصد چربیهای احشایی در افراد چاق بسیار بالا است. پژوهش دیگر انجام شده بر روی افراد چاق نشان داده است که رژیم لوکرب در مقایسه با رژیمهای مرسوم تا ۶ ماه تاثیر بسیار زیادی دارد. در یک پژوهش ۹۵ درصد افرادی که رژیم لو کرب داشتند بعد از گذشت ۶ ماه داروهای کاهش دهنده گلوکز خون را یا به طور کامل حذف یا محدود کردند.

با رژیم کتوژنیک چقدر کم میکنیم  میزان کاهش وزن در رژیم کتوژنیک https://rdiet.ir/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%da%a9%d8%aa%d9%88%da%98%d9%86%db%8c%da%a9/

میزان کاهش وزن در رژیم کتوژنیک نی نی سایت